Ukoliko pratite trendove i nova dostignuća u građevinarstvu, mi Vam možemo izaći u suret i brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama izvršiti usluge mašinskog malterisanja. Affari Fratelli doo je izvođenjem radova iz oblasti mašinskog malterisanja postao jedan od najvećih izvođača radova na području tržišta koje zastupa. Iskustvom stečenim višegodišnjim radom i izvođenjem više desetina hiljada m2 godišnje svrstavamo se u red najorganizovanijih Izvođača mašinskog malterisanja. Tehnika i oprema, kao i obučene i organizovane radne grupe radnika koje zajedno djeluju preko 2 godine garantuju najbolji kvalitet i ispravnu primjenu ove vrste radova. Izborom naše firme za malterisanje Vašeg objekta, stećete potrebno povjerenje za nastavak završetka radova iz oblasti Završnih radova u građevinarstvu.

Pod cementnom košuljicom (estrihom) podrazumeva se horizontalno izveden sloj cementnog maltera najčešće debljine 3-5cm. Ovaj sloj se izrađuje na nosivoj (najčešće betonskoj) podlozi ili preko sloja nekog izolacionog materijala. U najvećem broju slučajeva cementna košuljica predstavlja podlogu za izradu završnih podnih obloga. Zavisno od eksploatacionih uslova, izvodi se sa ili bez armature, pri čemu se kao armatura primenjuju armaturne mreže ili, u novije vreme, tzv. mikroarmatura u vidu različitih vlakana (čeličnih, polipropilenskih i dr.).
Danas se cementna košuljica spravlja na klasičan način mešanjem komponentnih materijala na licu mesta ili primenom gotovih fabričkih mešavina koje se koriste saglasno uslovima propisanim od strane proizvođača. U klasičnom–tradicionalnom obliku cementna košuljica se najčešće spravlja u razmeri cement : pesak = 1 : 3, pri čemu se kod nas kao pesak najčešće koristi prva frakcija separisanog rečnog šljunka krupnoće zrna 0/4mm. Sadržaj vode u takvoj malterskoj mešavini se usvaja iskustveno, pri čemu količina vode treba da je tolika da se sa tom količinom dobije konzistencija koja odgovara opisu „vlažno kao zemlja“. Ovaj uslov najčešće podrazumeva vodocementni faktor 0,37-0,38.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image